Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1.Algemeen

 • Deze Algemene Voorwaarden voor onze Bed en Breakfast in Overasselt Gelderland zijn van toepassing op alle gasten van B&B Farmhouse de Loksheuvel, Loksheuvelseweg 1, 6611 KD te Overasselt, hierna te noemen ‘B&B’.
 • De B&B is eigendom van en wordt beheerd door Annette van Vollenhoven, hierna te noemen ‘beheerder’. De beheerder kan zich in voorkomende gevallen laten vervangen door een andere gastheer/vrouw of vertegenwoordiger.
 • Met het aangaan van een overeenkomst voor verblijf worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 • Bij aankomst moet een gast zich eerst melden bij de beheerder en kan u gevraagd worden uw identiteitsbewijs te tonen.
 • De beheerder kan gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot B&B ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 • De administratie van de beheerder is bepalend bij een onderling meningsverschil. 
 • In de B&B kunnen helaas géén kinderen worden ondergebracht. Bij inchecken met kind(-eren) wordt dan ook de toegang geweigerd hetgeen de gasten niet ontslaat van hun betalingsverplichting. 
 • In de B&B kunnen helaas géén dieren worden ondergebracht omdat wij anti-allergene gastenverblijven hebben.
 • De gastenverblijven zijn niet geschikt en ingericht voor rolstoelgebruik, wij kunnen daarom helaas geen rolstoelgebruikers verwelkomen.
 • Vanaf 23.00 wordt de (nacht-)rust van alle andere aanwezigen op het erf en in de B&B gerespecteerd.  
 • Gasten van de B&B dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement dat hen bij reservering wordt verstrekt en dat tevens in de B&B ter inzage ligt.

2.Tarieven Bed en Breakfast

 • De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit, verwarming, BTW en toeristenbelasting.
 • Bedlinnen wordt na een verblijf van 6 nachten verschoond alsmede de handdoeken. Kosten tussentijds wisselen van bedlinnen € 15,00 per keer en tussentijds een extra set handdoeken € 5,- per persoon.
 • Indien ons gastenverblijf De Deel onderdeel uitmaakt van een boeking dan is het onbeperkt gebruik van de privé sauna en de whirlpool inclusief het boekingsbedrag vermeld in de reserveringsbevestiging.
 • De tarieven van de B&B zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
 • Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van kennelijke fouten.

3.Reservering en bevestiging Bed en Breakfast

 • De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan.
 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt de B&B een bevestiging per e-mail (mits er sprake is van beschikbaarheid). Daarna is de reservering pas definitief.
 • Voor het reserveren van een verblijf in de B&B worden geen extra reserveringskosten in rekening gebracht.


4.Betaling Bed en Breakfast

 • Wij ontvangen het verschuldigde bedrag voor de boeking graag voor aankomst online (Ideal) per bank middels de invoice met gratis betalingslink die wij de gast mailen.
 • Het is op verzoek mogelijk om bij onze B&B ter plaatse te pinnen/betalen met uw bankpas dit kan gratis. Echter aan het gebruik van een creditcard zijn extra kosten verbonden, te weten 2% van het boekingsbedrag.
 • Indien 1 week (7 dagen) voor aankomst van de geboekte periode de boekingssom niet via de per mail gestuurde betalingslink is voldaan, geeft dit de eigenaar van de B&B het recht de gereserveerde periode te gunnen aan andere  gasten.
 • Indien er sprake is van een aanbetaling voor een boeking dan wordt deze ongeacht de hoogte niet gerestitueerd na annulering.
 • Er worden geen extra kosten berekend voor schoonmaak, eenmalig linnengoed en handdoekenset per boeking.
 • De tarieven voor onze gastenverblijven vindt u terug onder “Reserveren”.

5.Annulering Bed en Breakfast

 • M.b.t. het annuleren van een boeking geldt bij annulering minder dan 7 dagen voor de incheckdatum dat 100% van de overeengekomen prijs betaald dient te worden.                                                                                             
 • M.b.t. boekingen die gemaakt zijn door gasten die in een ander land woonachtig zijn dan Nederland geldt dat ongeacht de hoogte van het boekingsbedrag deze uiterlijk 14 dagen vóór de incheckdatum betaald moet zijn, en dat deze niet restitueerbaar is. Dit mede vanwege COVID-19 cq Corona welke onvoorspelbaar tot gevolg kan hebben dat buitenlandse gasten moeten annuleren wegens ziekte of vanwege een zogenaamde lockdown van het land waar de buitenlandse gast(-en) woonachtig is/zijn. Voor deze B&B vormt voorafgaande helaas een te groot financieel risico.
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Wij adviseren vanwege bovenstaande een ieder om een annuleringsverzekering af te sluiten!

6.Aansprakelijkheid Bed en Breakfast

 • Het risico van welke vorm van schade of letsel aan wie of wat dan ook dient de gast zelf te verzekeren.
 • De B&B kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf in en rondom de B&B. 
 • De B&B is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de gast, een voertuig en/of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van de B&B. Elke vorm van gevolgschade is uitgesloten.
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende of onroerende zaken van de beheerder dienen door de gast(-en) onmiddellijk te worden gemeld en te worden vergoed.
 • De B&B is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.
 • Indien de huurfiets een manco heeft en daardoor niet voldoet aan de eisen voor normaal gebruik dan zal de B&B zo spoedig mogelijk het manco laten repareren of zo spoedig mogelijk een andere huurfiets ter beschikking stellen.
 • Bij verlies van sleutels of hekzender van de B&B worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast(en) in rekening gebracht.
 • Het is niet toegestaan om rijst, confetti, glitters e.d. te strooien of te gebruiken. Indien dit toch het geval is worden hiervoor (schoonmaak-)kosten in rekening gebracht met een basistarief van € 50,-. Voor make-up of vetvlekken e.d. geldt hetzelfde.

Met betrekking tot alle arrangementen en B&B Specials geldt:

 • Gebruik van het Andullatie massage matras is volledig voor eigen risico is. De B&B is niet aansprakelijk voor eventuele toename of verandering van klachten.
 • Indien u een medische aandoening of lichamelijke klachten heeft dan wordt u geadviseerd vooraf contact op te nemen met uw huisarts of specialist om na te vragen of gebruik van het Andullatie massage matras voor u medisch verantwoord is.
 • De genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van prijsstijgingen en typfouten.

Met betrekking tot de huur van een fiets al dan niet behorend bij het "Stalen Ros-arrangement"geld:

 • De huur van een fiets kost € 12,50 per dag ongeacht hoe lang er die dag gebruik van is gemaakt.
 • Bij verlies van de fietssleutel wordt € 15,00 en voor verlies van de hekzender € 35,00 vervangingskosten in rekening gebracht.
 • Bij het huren van een fiets wordt een waarborgsom gevraagd van € 50,00.
 • De waarborgsom wordt alleen terugbetaald als de fiets in dezelfde toestand wordt teruggebracht als waarin hij is gehuurd.
 • Reparatiekosten die hoger zijn dan de waarborgsom dienen door de huurder te worden bijbetaald.

7. Met betrekking tot het verblijf van derden op het terrein cq in de gastenverblijven van B&B Farmhouse De Loksheuvel geldt:

 • Andere personen dan de personen die verblijven als gast in een van de gastenverblijven hebben zonder toestemming van de beheerder geen vrije toegang tot het terrein, de boerderij en/of een van de gastenverblijven.
 • Voor ieder eventueel gewenst bezoek door derden dient tijdig vooraf toestemming te worden gevraagd aan de beheerder welke dagelijks 24 uur bereikbaar is op haar mobiele telefoonnummer: 06-51 80 80 51.
 • Het gebruik van de faciliteiten van wat voor aard dan ook door andere personen dan de personen die verblijven als B&B gast is verboden.
 • Het is niet toegestaan om de sleutel en hekzender van de Bed & Breakfast af te staan aan derden.
 • Indien een van de hierboven genoemde punten van artikel 7 niet worden gerespecteerd zal per direct Artikel 1. Algemeen, van deze Algemene Voorwaarden zoals hierboven vermeld van kracht worden.

 8. Cadeaubonvoorwaarden:

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op cadeaubonnen die worden aangeboden door B&B Farmhouse de Loksheuvel.
 • Door gebruik te maken van de cadeaubon stemt u in met de toepasselijkheid van de geldende algemene voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.
 • Iedere cadeaubon is op naam van de schenker, voorzien van een unieke code en wordt slechts éénmaal verstrekt. 
 • De cadeaubon is 2 jaar geldig de vervaldatum vindt u op de cadeaubon. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt mits er een goede reden voor is.
 • Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.
 • Het is niet toegestaan cadeaubonnen te wijzigen of te vervalsen.

Bovengenoemde Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen omdat zoals opa altijd zei "Onze lieve Heer heeft gekke kostgangers", en daar hebben wij helaas ook al de nodige van te gast gehad. Wij hopen te mogen rekenen op uw begrip voor bovenstaande en wensen u een aangenaam verblijf in onze Bed & Breakfast te Overasselt Gelderland.

 

Annette & Walter van Vollenhoven